shabhayetanhayi.ir-729a4433b1c2

آقای من..

قرار نیست فقط غروبهای پنجشنبه تا غروب جمعه

سراغت را بگیریم

قرار نیست فقط جمعه ها انتظار ظهورت را بکشیم

آری..

شنبه هم میشود از دوریت ناله سر داد

یکشنبه هم میشود انتظارت را کشید

دوشنبه هم میشود دنبال گمشده گشت

سه شنبه هم میشود با آقا درد دل کرد

چهارشنبه هم میشود به خاطر آقا گناه نکرد

1385928408597736_shabhayetanhayi.ir

یا بن الحسن

دوریت درد بی درمان است

ای پسر فاطمه

اما امروز جمعه است و وعده ی قرار “

دلم برایت تنگ است…

httpshabhayetanhayi.ir...644376563

منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے