امیر کبیر

 

اگر نیت یک ساله دارید ، گندم بکارید

 

اگر نیت ده ساله دارید ، درخت بکارید

 

و…

 

اگر نیت صد ساله دارید ، انسان تربیت کنید

.httpshabhayetanhayi.ir15