.

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن

 

در جاده ای که در آن هیچ بادی نمیوزد

 

shabhayetanhayi.ir..916373-425

آدمــای تـــنـها

 

آدمــای ســـختگــــیری نیســــــتن

 

فقــــــــــط

 

آدم “ســـخت” گـــــــیر میارن !!!