.

.

زندگي مجازي

،بسياري از مرزهاي زندگي واقعي رو شكست

بهانه ي اين كه

كسي آدم هاي پشت اين كلمات رو نميبيند

امام واقعيت چيز ديگري است

زندگي مجازي ، زندگي مجازي نيست

پشت همين كلماتي كه نوشته ميشود آدمي نشسته است

مرد يا زن ، دختر يا پسر

فرقي نميكند

حواسمان باشد

 

shabhayetanhayi.ir_5365655.jpg