.

.

خدايا

براي خانومهاي فقيري كه

عكساشون توي كامپيوتر باباست

لباس بفرست

shabhayetanhayi.ir_45324450