.

.

بعــضی  از آدمــــا

 

چینـــــــــی اند .

 

دستِ خودشــون نیس کِه

 

جنــسشون خـــراااابــــه

 

1184942_shabhayetanhayi.ir

دشمنانت رو فراموش کن

 

تنها کسی که مینواند تورا به خاک سیاه بنشاند

 

یک دوست کاملا مورد اعتماد است