bihejabi (H.s 92-09)

با خودش گفتـه بود:


“یک شب که هزار شب نمی‏شود”

رفته بود مراسـم عروسی!

چند سال بعد

یکی دل همسـرش را بـُـرد

در یک مراسم عروسی!

و چندین سـال بعد

یکـی دل پسرش را …

nejatanm bedeh (H.s 92-09)

آری

در مکتب ِ مـآ

یک شب ،هـزار شب می شود…

 

hezar shab (H.s 92-09)

امام صادق (علیه السلام) فرمود:

کسانی که به اندام زنان (نامحرم) نگاه می کنند ایمن نباشند از اینکه،

دیگران به ناموس آنها نگاه نکنند!! {وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۱}

.

.

وهمچنین در آیه 47 سوره حج و آیه 4 سوره سجده آمده :

و یک روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است که شما می شمارید!

 منبعوب سایت بزرگ شبهاے تنهایے