توجیـﮧ های ما در این زمانـﮧ … gozaresh

 

gonah (H.s 92-09) WwW.Shabhayetanhayi.ir

بـﮧ کجا دارید کشیده میشید؟؟!! khmgin

 

doooaaaخدایا doooaaa

 

دستت را بـﮧ من بده بیا پایین!

اینجا آنقدر ها هم وحشتناک نیست..!

اگر هم باشد…

خودکرده را تدبیر نیست..!

http://yoursmiles.org/tsmile/tears/t2367.gifدلم گرفتـﮧ از آدمات خداhttp://yoursmiles.org/tsmile/tears/t2367.gif

 

Adamha(H.s 92-09) WwW.Shabhayetanhayi.ir