من و یک دل هوایی، حاصل یه آشنایی

ممنونم ازت خدایا، که شدم امام رضایی

زده ام قید خودم رو، آخه من خودم حجابم

چشمامو بستم دوباره، توی صحن انقلابم

emam reza (H.s 92-09) WwW.Shabhayetanhayi.ir

هردفعه میام زیارت، دل رو پیشت جا میذارم

وقت رفتن روی خاکت، با لبام امضا میذارم

دست خالی رد نمیشم، این دیگه یه اعتقاده

آخه من اذن دخولم از در باب الجواده

 

babol javad (H.s 92-09) WwW.Shabhayetanhayi.ir

 منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے