وقتی کسی در کنارت هست

خوب نگاهش کن

به تمام جزئیاتش

به لبخند بین حرف هایش
به سبک ادای کلماتش
به شیوه ی راه رفتنش ، نشستنش
به چشم هاش خیره شو
دستهایش را به حافظه ات بسپار
گاهی آدمها آنقدر
سریع میروند

که حسرت یک نگاه سرسری

را هم به دلت میگذارند

جملات زیبا گیله مرد

بی خبر از حال همدیگر خوابیدن چه سود!
بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود!
گر نرفتی خانه اش تا زنده بود!
خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود!
گر نپرسی حال من تا زنده ام!
بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود!
زنده را در زندگی قدرش بدان!
ورنه مشکی از برای مرده پوشیدن چه سود!

جملات زیبا گیله مرد 

بیا تا قدر یکدیگر بدانیم

ندانستیم اگر، از سر بدانیم

بیا اولاد آدم را از این پس

همان اعضای یک پیکر بدانیم

در زندگیت
هیچ گاه عشقت را به امید دلتنگی و دانستن قدر ، رها نکن
چرا که کبوتری می شود و بر پهنه ی دام همسایه می نشیند
و همسایه بالهایش را قیچی می کند و عادتش می دهد به
اهلی بودن خانه ی خود
شاه دانه ها نیز شیرینی عجیبی دارد بر ذائقه تنوع طلب کبوتر
تا حدی که بخش آلزایمری مغزش پر می شود از تو
و تو می مانی و قلبی آکنده از درد ، بی هیچ غمخواری
هیچ گاه
هیچ گاه
عشقت را به امید دلتنگی و دانستن قدر ، رها نکن