من خانه ی ویرانه ام و بی خبرم از من

هر روز خدا میگذرد صد نفر ازمن

 

ای عشق بیا آدمی از نو بتراشیم

 

خوشبخت تر و خوب تر و شاد تر از من. . .!

 

87591271416511535200.shabhayetanhayi.ir

خدای من

مردم همه شکر نعمت های تو را می کنند؛

اما من، شکر بودنت؛

تو نعمت منی

76203.shabhayetanhayi.ir