از بس که شکسته، باز بستم توبه

فریاد همی کند ز دستم توبه

دیروز بتوبه ای شکستم ساغر

و امروز بساغری شکستم، توبه

 

دعا پشتِ دعا برای  آمدنت
گناه پشتِ گناه برای نیامدنت
دل درگیر ، میان این دو انتخاب
کدام آخر ؟
آمدنت یا نیامدنت ؟