130325075639.shabhayetanhayi.ir.jpg

 نام علمي :

TNG =nitroglycerin

گروه دارويي :

( نیترات ها)

CARDIO  VASCULAR  drugs

فعالیت ها :

گشاد کننده عروقی قوی با اثرات ضد آنژین ، ضد ایسکمی ، و ضد فشار خون

موارد کاربرد :

افزایش پرفیوژن کرونری ، کاهش درد قفسه سینه در آنژین و MI

داروهاي قلبي عروقي

معمولاً در درمان آنژین قلبی، ابتدا از درمان دارویی استفاده می شود.

این داروها باعث می شوند كه نیاز عضلات قلب به اكسیژن كمتر شود

و یا اینكه باعث افزایش جریان خون عضلات قلب می گردند.

علائم باليني در آنژين صدري 3 ويژگي دارند :

1.محل درد :

در پشت استرنوم ( جناغ )، محدوده از فك تحتاني تا ناف، انتشار به دست چپ، شانه چپ و شست.   

2.كيفيت درد:

درد از 30 ثانيه بيشتر و تا 10 دقيقه طول مي كشد و يا بيش از 2 ماه ادامه داشته و تكرار مي شود. درد منتشر در قفسه است و بيمار با دست باز يا مشت بسته فضاي دردناك را نشان مي دهد كه    مي  يا علامت لوين گويند كه بصورت سوزش پشت جناغ و گاهي فشارنده و  Levine signبه آن

تحت فشار است.

گفته مي شود درد بدنبال فعاليت مانند فعاليت بدني، عجله كردن، يا فعاليت جنسي و يا عوامل عاطفي مانند تنش رواني، خشم، ترس و يا خستگي بروز و با استراحت كاهش مي يابد.                              

  3.رابطه درد با فعاليت و استراحت و مصرف قرص زير زبانيT.N.G

 فعاليت باعث شروع ( نياز به اكسيژن بيشتر و عدم توانايي تامين آن توسط كرونر تنگ شده ) و استراحت به علت كاهش نياز به اكسيژن باعث رفع ايسكيمي و بهبود درد مي شود.                           

قرص زير زباني تي.ان.جي باعث اتساع سيستميك عروق شده و خونرساني را بهبود مي بخشد. قرص زير زباني را هر 5 دقيقه يك عدد و تا 3 قرص و در صورت عدم بهبودي رسانيدن بيمار به پزشك و بيمارستان.

اثرات جانبی :

سر درد، سگیجه ، تهوع و استفراغ ، افت فشار خون ، تاکی کاردی

عوامل مساعد كننده :

سيگار و دود، ديابت شيرين، هيپرتانسيون، هيپركلسترومي، بيماري شريان كرونري و سابقه خانوادگي

 EKG:       

 نوار قلب زماني ارزش دارد كه بيمار در حال درد باشد وقتي درد وجود دارد ايسكيمي نيز وجود دارد و بلعكس.

 در ليدهاي 1 و 3.  تغييرات در موجTوST

از نظر باليني : 

با افزايش درد در حال استراحت يا دردي كه به درمان طبي پاسخ نمي دهدمعلوم مي شود. بيمار تكان نمي خورد و مي گويند بيمار به تخت ميخكوب شده است. در صورتي كه در سكته قلبي بيمار شديدا بي قرار است.                                                                                                                                

   در تمامي مراحلTسقوط مي كند و يا تغييرات موج STقطعه ECGيا EKGدر نوار قلب

    با ارتفاع زياد است.Tوارونه ياTنوار قلب وجود دارد كه

جهت كنترل درد :

 استراحت مطلق باشند و با برانكار و يا صندلي چرخدار انتقال يابند.

موارد منع مصرف : 

فشار خون سيستوليك كمتر از 90 ميلي متر جيوه. 

مشكوك به آسيب سر.

بیماران مصرف کننده ویاگرا (سیلدنافیل)

نكته مهم:

2 دقيقه بعد از دادن دارو فشار خون را مجددا كنترل مي كنيم. 3 قرص زير زباني مصرف كرده باشد. براي مصرف اين دارو لازم است :                                                                    

1-  فشار خون كنترل گردد

2-  دستور مركز و موافقت پزشك

دارو را كنترل كنيمDose  3-

4-  تاريخ انقضاء را كنترل كنيد

5-  بايستي بيمار هوشيار باشد

 ) را هنگام گذاشتن قرص زير زبان داشته باشيدB.S.I6-  دستكش (

7-  بيمار بايد بداند دارو زير زباني است و نبايد قورت بدهد و دهانش را ببندد

هشدار

اگر بعد از ۱۰ دقیقه كه از مصرف دومین قرص زیر زبانی گذشت، دردسینه بهتر نشد، سریعاً به اورژانس اطلاع دهید.

بیماران اغلب متوجه می گردند كه وقتی سردرد ایجاد می شود، درد سینه شان بهبود می یابد. اثر قرصهای زیر زبانی (تی ان جی TNG) در بیمای كرونری قلب به قدری قابل پیش بینی است كه پزشكان اغلب برای اینكه ببینند كه آیا دردهای سینه واقعاً مربوط به آنژین قلبی است از این دارو استفاده می كنند. در صورتی كه دردهای سینه با مصرف قرصهای زیرزبانی بهبود یافت، می توان فهمید كه این دردها مربوط به آنژین قلبی است اما گاهی اوقات دردهای مربوط به مری نیز با مصرف داروهای زیرزبانی بهبود می یابند كه می توان با این وضعیت اشتباه گرفته شود.

افرادی كه دچار آنژین قلبی هستند باید همیشه قرصهای زیرزبانی را همراه خود داشته باشند تا در مواقع ضروری از آنها استفاده نمایند. همیشه به تاریخ مصرف این قرصها توجه داشته باشید چون قرصهایی كه تاریخ مصرفشان گذشته است، اثری نخواهند داشت. قرصهای زیرزبانی خیلی به سرعت اثر می كنند، بنابراین اگر درد سینه بعد از پنج دقیقه كه از مصرف این قرصها می گذرد بهبود نیافت، ممكن است مشكلات وخیم تری ایجاد شود. پزشك شما احتمالاً به شما توصیه خواهد نمود كه اگر بعد از پنج دقیقه، هیچگونه بهبودی در درد سینه ایجاد نشد، یك بار دیگر از قرصهای زیرزبانی استفاده نمایید.

به غیر از انواع زیرزبانی قرصها نیتروگلیسیرین (TNG)، این دارو به صورت قرصهای جویدنی، پماد، پلاستر و قرصها یا كپسولهای پیوسته رهش نیز ساخته شده است كه برااس نیاز شما، پزشك یكی از انواع آنها را برای شما تجویز خواهد نمود. پلاسترها یا چسبهای پوستی به صورتی ساخته شده اند كه با چسباندن آنها بر روی پوست، داروی نیتروگلیسرین آن كم كم جذب پوست می گردد. این پلاسترها معمولاً حدود ۱۸ ساعت بر روی پوست قرار داده می شود و در هنگام شب، آن را در می آورند.