دندانم شکست برای سنگریزه ای که در غذایم بود …
دردم گرفت نه برای دندانم،برای کم شدن سوی چشم مادرم !

چقدر پیر شده ای مادر

اما لبخندت مثل همیشه است،بخند که خنده های تو قشنگ است..
=====================

وقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه… و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ، دلت میخواد بمیری…
======================

بعضی وقتا دلم واسه مامانم می سوزه
وقتی میام تو اتاقم و غرق دنیای مجازی میشم واون تنها نشسته تلویزیون می بینه
چه نسل بی عاطفه ای شدیم ما
ادعای عشق می کنیم
و فراموش کرده ایم
رنگ چشمان مادرمان را…

همین الان که این مطلب رو خوندی بدون دلیل این کارو انجام بده

 اگه مادرت پیشته بوسش کن اگه پیشت نیست زنگ بزن حالشو بپرس
  اگه قهری آشتی کن اگه از دستت ناراحته ، دلشو به دست بیار
اگه در قید حیات نیست عکسشو ببوس،بغض نکن