یا مهدی فاطمه

ستـاره ی من…!

تقدیم به شما آقا جان

ساده و کوتاه تنها همین 3 کلمه :

 

برگرد ، غمگینم ،  شکستم …

 

1375523876124792_shabhayetanhayi.ir.orig

رخشنده خنده سحر از شرق شد پديد

                        رنگ سياه شب ز رخ آسمان پريد