نمیگم هوای تهران آلوده هستش

چون با  اومدن بارون تمیز میشه

ولی

میگم هوای دلم آلودست

خودتم میدونی فقط با کربلات تمییز میشه.

 

s......httpshabhayetanhayi.ir