کــــاش

هیچکـــــس از عمـــرش

پشیمــــــــون نشـــه

خیلـــــی زود این جســــمِ رو تخـــت غســـــال خونه میخــــوابه

shabhayetanhayi.ir.1234567

بذار بگردن

این آخرین مدشون هستش

آخرین-مد-کفن-است_shabhayetanhayi.ir_