آقــــآے مـَــن ،

“”غفــلــــتِ “” مـــــآ از غِـیبــتِ تــو غـَـم اَنگــیز تـَـر اَســت

 

shabhayetanhayi.ir..