الهیــــ و ربـــی… مَن لی غَیرُکـــ

وَ إِنْ أَدْخَلْتَنِی النَّارَ أَعْلَمْتُ أَهْلَهَا أَنِّی أُحِبُّكَ

و اگر در آتشم اندازی٬

به اهالی آنجا خواهم گفت

که دوستت دارم

 

shabhayetanhayi.ir25