آقا جان یاحسین جان

حرمت آرزوی من

نوکریت آبروی من

ارباب جان

این دلِ تنگم

بازم گرفته بهانه !

بهانه ی شش گوشه ات رو  . . .

ح   س   ی   ن

گفته شده  وقتی جونا برای خدا گریه میکنن

خدا به ملائکش میگه : برین پایین  عبادت رو از اینا یاد بگیرین

خدا شما جونای عزیز رو در معرض دید ملائکه میذارها ،

شما رو به رخ ملائکه میکشه

جونا شما دیگه با اهل بیت خودمونی شدین

جان زهرا بیایین مواظب باشیم دیگه گناه نکنیم؟؟

چرا؟؟

چون فاطمه توقعی که از ما جونا داره از دیگران نداره…

دیگه حضرت فاطمه (س) به اندازه کافی سیلی خورده

ما دیگه بهش سیلی نزنیم