افلاطون :

اگر خواستی جامعه ای را فاسد كنی

مادران آن جامعه را فاسد كن …

نخست وزیر اسبق انگلیس :

«مادامی كه كعبه، قرآن و حجاب در جوامع اسلامی باشد،

ما نمی‌توانیم سیادت و آقایی خود را داشته باشیم.

باید قرآن را بسوزانیم، كعبه را از بین ببریم

و عفت و حجاب را از بانوان مسلمان بگیریم

4a308-425