آیت الله بهجت :


هیچ کودکی نگران وعده بعدی غذایش نیست؛


زیرا به مهربانی مادرش ایمان دارد؛


ای کاش من هم مثل او به خدایم ایمان داشتم …