خوش به حال انار ها و انجیر ها…

دلتنگ که می شوند میترکند…….

“اللهم عجل لولیک الفرج”

1