این اولین نوشته ی سایت شب های تنهایی می باشد.

سایت شب های تنهایی که به یاری خدا قرار است محیط صمیمی و جذاب را فراهم آورد.

انشاالله به زودی جایگاه خود را در بین 12 ملیون سایت ایرانی پیدا خواهد کرد.

در این لحظه این سایت در بین سایت های جهانی حتی ثبت هم نشده است

و هیچ رتبه ای ندارد.

اما روزی می رسد که این نوشته به خاطره می پیوندد

و این سایت نیز به جمع بهترین سایت های فارسی افزوده می شود.

تاریخ 1392/8/27